Budżet Obywatelski: Na Bocianku powstanie nowy ośrodek Sportowo-Rekreacyjny

22-07-2021 14:40,
Michał Gajos

„Bocianek na Start” to nazwa nowej inwestycji, która ma zostać zrealizowana na kieleckim Bocianku. Zakłada ona budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr.1 im. Stanisława Staszica w Kielcach.

Główną ideą przyświecającą rozwojowi tej inwestycji jest zapewnienie rosnącej liczbie mieszkańców, a w tym dzieci i młodzieży, miejsca wypoczynku i rekreacji. Przedsięwzięcie obejmie m.in. budowę mini stadionu lekkoatletycznego, skateparku, czy rewitalizacje terenów zielonych. Prace podzielą się na trzy etapy. 

W ramach etapu I przewiduje się przebudowę skarpy ziemnej wraz z wykonaniem muru oporowego i schodów terenowych, wykonanie instalacji oświetlenia i monitoringu (dziedziniec szkoły), a także instalację zewnętrznej instalacji wodociągowej, czy wreszcie zagospodarowanie terenu skarpy (humusowanie, obsianie trawą, itp.).

Etap II zakłada budowę boiska do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej, boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej, postawienie piłkochwytów z siatki polipropylenowej, wykonanie instalacji oświetlenia i monitoringu (boisk), budowę ciągów komunikacyjnych wraz z obiektami małej architektury (kosze na śmieci, ławki, tablice informacyjne, regulamin). 

W ramach ostatniego etapu planuje się budowę mini stadionu lekkoatletycznego (tj. rzutni do piłeczki palantowej, rzutni do pchnięcia kulą ze sztucznej nawierzchni trawiastej, bieżni poliuretanowej, skoczni do skoku w dal), budowę mini skateparku, budowę piłkochwytów z siatki polipropylenowej, wykonanie instalacji oświetlenia i monitoringu. 

Trzeci etap będzie obejmował też budowę ciągów komunikacyjnych wraz z obiektami małej architektury, budowę drogi technicznej dojazdowej od ul. Boya-Żeleńskiego wraz z systemem blokad parkingowych od strony wjazdu.

Koszt całej inwestycji szacuje się na około 2 miliony złotych. W wyniku przetargu wpłynęła jedna oferta na kwotę ponad 2,4 miliona złotych od firmy GB Technology S.C. Radni zdecydowali o przesunięciu na ten cel dodatkowych środków. 

 

Projekt i wykonanie: CK Media Group