Ostatnie godziny Budżetu Obywatelskiego. Przegląd sportowych projektów

10-10-2021 19:41,
Redakcja

Nieuchronnie do końca zbliża się głosowanie w kolejnej edycji kieleckiego Budżetu Obywatelskiego. W tym materiale prezentujemy wszystkie sportowe projekty małe i duże, na które można oddać swój głos.

Głosowanie internetowe będzie możliwe do godziny 24:00 w dniu 11 października 2021 roku. Swój głos możesz oddać TUTAJ. Jednocześnie zaznaczamy, że prezentowana przez nas lista to nie ranking i rozstawienie projektów na naszym serwisie jest sporządzone według kolejności przedstawionej na stronie Budżetu Obywatelskiego.

PROJEKTY DUŻE

Aleja Sław Piłki Ręcznej
IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : DI02

Opis działań: 
Rewitalizacja ścieżki: Położenie nowej nawierzchni chodnikowej od Alei Legionów do ulicy Leszka Drogosza wraz z instalacją odlewów dłoni wybitnych polskich piłkarzy ręcznych. Instalacja ławek na długości ścieżki. Nasadzenie drzewostanu. Event sportowy związany z oficjalnym otwarciem Alei. Dowiedz się więcej. 

SALA GIMNASTYCZNA NA MIARĘ XXI WIEKU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W KIELCACH
IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : DI03

Opis działań: Projekt zakłada modernizację sali sportowej obejmującą między innymi: wymianę pokrycia dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem i nagłośnieniem, wymianę parkietu, drabinek gimnastycznych. To także założenie wentylacji/klimatyzacji, modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami, modernizacja pomieszczeń magazynowych na sprzęt sportowy, czy termomodernizacja wraz z wykonaniem opaski odwadniającej. Dowiedz się więcej. 

Żółto-czerwony dom
IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : DI05

Opis działań: Wymiana starych, szarych krzesełek na nowe w barwach żółtych i czerwonych (na tzw. trybunie telewizyjnej - 4382 miejsca). Zdemontowane krzesełka będą dostępne do dalszego wykorzystania przez administratora obiektu tj. MOSiR Kielce na innych obiektach w mieście. Dowiedz się więcej. 

„TAK... warto sięgać po marzenia” – modernizacja kompleksu boisk wielofunkcyjnych na terenie Szkoły Podstawowej nr 28 w Kielcach
IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : DI08

Opis działań: Planowane przedsięwzięcie polega na budowie dwóch wielofunkcyjnych boisk sportowych o wymiarach 20,0m x 40,0 m, z jedną trzytorową bieżnią lekkoatletyczną o szerokości pojedynczego toru 1 m i skocznią w dal o długości 5m – z nawierzchnią ze sztucznej trawy, drugie z nawierzchnią poliuretanową, budowy drenażu odwadniającego oraz utwardzenie terenu. Boiska przystosowane będą do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną/koszykówkę. Dowiedz się więcej.

Budowa kompleksu sportowego przy ZSE w Kielcach, ul. Langiewicza 18
IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : DI10

Opis działań: Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz z wyposażeniem (siatka, bramki, kosze) i piłkochwytami, oświetlenie, odwodnienie, ciągi komunikacyjne, chodniki wokół szkoły, ławeczki. Z obiektu będą korzystać uczniowie ZSE Kielce w czasie lekcji wf i zajęć nadobowiązkowych, oraz mieszkańcy miasta w godzinach popołudniowych. Dowiedz się więcej. 

"Dwójka gola! - Boisko jest dobre na wszystko"
IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : DI13

Opis działań: Aktualnie stan boiska szkolnego nie pozwala na bezpieczne prowadzenie zajęć sportowych, które są niezbędne dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. W czasie pandemii ograniczone możliwości korzystania z obiektów sportowych spowodowały duże zaniedbania w prawidłowym rozwoju fizycznym, psychicznym i społecznym dzieci. Chcielibyśmy stworzyć bezpieczne, wielofunkcyjne boisko sportowe z dodatkowym oświetleniem o nawierzchni poliuretanowej, wyposażone w dodatkowe elementy umożliwiające różnorodną aktywność fizyczną, w tym: bramki do piłki nożnej, kosze do piłki koszykowej, słupki do siatki do piłki siatkowej. Dowiedz się więcej. 

Międzyszkolny kompleks sportowo-rekreacyjny "Uroczysko" przy Szkole Podstawowej nr 27 im K.K.Baczyńskiego i V Liceum Ogólnokształcącym im. ks. P.Ściegiennego – przy ul. Marszałkowskiej
IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : DI14

Opis działań: Boisko wielofunkcyjne A na nawierzchni poliuretanowej wraz z oświetleniem oraz ze zdjęciem starej nawierzchni. Boisko wielofunkcyjne B na nawierzchni poliuretanowej wraz z oświetleniem oraz ze zdjęciem starej nawierzchni Bieżnia okólna i prosta Park kalisteniczny (12 urządzeń) na nawierzchni poliuretanowej wraz z oświetleniem. Modernizacja szatni i sanitariatów na boisku. Oświetlenie dodatkowe Monitoring (kamery+odbiornik+rejestrator) Ławki Kosze na śmieci. Alejki Schody. Tablica informacyjna. Stojak rowerowy. Nasadzenia krzewów. Dowiedz się więcej.

Budowa kompleksu ogólnodostępnych boisk sportowych (boiska do koszykówki oraz siatkówki) z klasą outdoorową
IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : DI16

Opis działań: Zadania mające na celu realizację projektu: 1. Budowa pełnowymiarowych boisk do koszykówki i siatkówki z infrastrukturą (chodniki, ławki, kosze na śmieci). 2. Budowa klasy outdoorowej z zapleczem rekreacyjnym (ławki, stoliki do gier planszowych, zieleń). Dowiedz się więcej. 

Rewitalizacja boisk, wyposażenie terenu w siłownię zewnętrzną i stoły do tenisa, budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 34 (budynek B)
IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : DI17

Opis działań: Wymiana nawierzchni na boiskach bezpośrednio przylegających do budynku przy ul. A. Naruszewicza wraz z wyznaczeniem na nich nowych boisk do gier rekreacyjnych(ringo, badminton) i miejsc do zabaw( klasy, kapsle). Zamontowanie stołu do tenisa. Budowa mini stadionu lekkoatletycznego z 3 torami o długości 200m. z umieszczonym w jego obysie boiskiem piłkarskim i bieżnią wzdłuż jednego z jego boków, o długości 100m. z dodatkowym czwartym torem, Budowa skoczni do skoku w dal. Budowa rzutni do pchnięcia kulą. Zabezpieczenie nowo powstałych boisk siatkami/piłkochwytami. Wykonanie wejścia z podjazdem od ulicy H. Mali. Wykonanie wejścia u zbiegu ulic Piastowskiej i H. Mali WSZYSTKIE NAWIERZCHNIE Z POLIURETANU/ TARTAN. Dowiedz się więcej. 

Boisko wielofunkcyjne na Wspólnej
IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : DI18

Opis działań: Budowa boiska o wymiarach 15x30 metrów (pow. 450 m2) na terenie starego boiska o nawierzchni twardej. Nawierzchnia boiska zostanie wykonana z poliuretanu, co zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa i ochrony użytkowników przed kontuzją. Na boisku zostaną namalowane linie wyznaczające pole do gry w siatkówkę i tenis ziemny. Kosze zostaną zamontowane po bokach boiska na obu połowach i z uwagi na wymiary nie przewiduje się malowania linii do tej dyscypliny sportu. Wyposażenie: wielofunkcyjne słupki z siatką, umożliwiające dostosowanie wysokości zawieszenia do gry zarówno w siatkówkę jak i tenis ziemny kosze do koszykówki (4 szt.) zamontowane po bokach boiska ławki (2szt) kosz na śmieci (1szt) piłko-chwyt (2szt). Dowiedz się więcej. 

Projekty małe

Street Workout przy Szkole Podstawowej nr 24 w Kielcach
IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI05 
(Dowiedz się więcej)

Budowa siłowni zewnętrznej przy Przedszkolu Samorządowym nr 18 w Kielcach, ul. Malików 3
IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI06
(Dowiedz się więcej)

Remont i modernizacja zaplecza sportowego (magazynu sportowego oraz szatni) w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach
IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI11
(Dowiedz się więcej)

Małe boiska sportowe rekreacyjno-rehabilitacyjne
IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI15
(Dowiedz się więcej)

Wykonanie siłowni wewnętrznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach
IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI16
(Dowiedz się więcej)

#AKTYWNEDYMINY
IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI20
(Dowiedz się więcej)

Skocznia narciarska K-4 – symboliczny powrót skoków narciarskich do Kielc
IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI22
(Dowiedz się więcej)

Kielce mają plaże sportowe
IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI31
(Dowiedz się więcej)

Liczniki rowerowe - którędy jeździ nas najwięcej?
IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI40
(Dowiedz się więcej)

Park do street workoutu i kalisteniki
IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI42
(Dowiedz się więcej)

Remont 3 szatni wf w ZSE Kielce ul. Langiewicza18
IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI48
(Dowiedz się więcej)

 

 

Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności wokół budynku Przedszkola Samorządowego nr 35 w Kielcach: budowa mini boiska, wymiana chodnika na kostkę brukową, budowa podjazdu dla niepełnosprawnych
IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI49
(Dowiedz się więcej)

 

Modernizacja bieżni do biegania przy SP 25, ul. Jurajska 7 na os. Ślichowice II
IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI51
(Dowiedz się więcej)

 

Rowerowe Kielce - Stacje naprawcze dla rowerów
IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI56
(Dowiedz się więcej)

Zachęcamy także zapoznać się z projektami ZIELONYMI oraz NIEINWESTYCYJNYMI.

Co to jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski jest specjalną formą konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta Kielc na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań mieszczące się w kompetencjach gminy.

Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest większe zaangażowanie mieszkańców w ustalanie priorytetów społeczności lokalnej, z perspektywy jej wspólnego dobra. Cel ten ma prowadzić do aktywnego udziału w procesie opracowania budżetu, budowania więzi w lokalnej społeczności oraz przedstawienia mieszkańcom Kielc mechanizmów funkcjonowania Miasta.

Zgłaszanym zadaniem może być inicjatywa obywatelska, przyczyniająca się do rozwoju Miasta Kielce, służąca ogółowi mieszkańców, polegająca na budowie, modernizacji, przebudowie lub rozbudowie elementu infrastruktury miejskiej lub mająca charakter prospołeczny, kulturalny, oświatowy, sportowy lub inny, mający na celu podniesienie jakości życia mieszkańców.

Fot. pregowski (CC)

Projekt i wykonanie: CK Media Group