Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta

Korona Kielce

Strona odświeża się automatycznie co 60 sek.

15:58

To tyle jeśli chodzi o Koronę! Dziękujemy za uwagę. 

15:56

Za głosowało 17 radnych: Jarosław Bukowski, Katarzyna Czech-Kruczek, Jarosław Karyś, Anna Kibortt, Piotr Kisiel, Wiesław Koza, Tadeusz Kozior, Marian Kubik, Joanna Litwin, Zdzisław Łakomiec, Marianna Noworycka-Gniatkowska, Monika Słoniewska, Marcin Stępniewski, Katarzyna Suchańska, Kamil Suchański, Karol Wilczyński, Joanna Winiarska.

Przeciwko było czterech radnych: Michał Braun, Marcin Chłodnicki, Agata Wojda, Katarzyna Zapała

Jedna osoba wstrzymała się od głosu: Anna Myślińska.

15:55

Uchwała dotycząca nabycia przez gminę Kielce akcji klubu została podjęta. 

15:54

15:53

Przechodzimy do głosowania nad uchwałą.

15:52

Gierada zaprzecza, że ani on, ani Sławomir Stachura nie otrzymali propozycji objęcia funkcji prezesa zarządu. - Powiem, że niestety takiej propozycji nie otrzymałem. To funkcja nobilitująca, wisienka na torcie - skwitował.

15:51

Gierada: Kiedy gmina Kielce będzie miała sto procent akcji, wyniki zostaną upublicznione.

15:49

Sławomir Gierada: Dokumenty przesłane państwu są poufne. Przy okazji poprzedniego audytu, w 2016 roku, właścicielem klubu byla gmina Kielce. Wtedy obowiązywały nas inne zasady.

15:48

Michał Barun (KO) Apeluje, aby mieszkańcy Kielc mogli zobaczyć wyniki audytu w klubie. 

15:42

Wiesław Koza (PiS): Nie wyszło za dobrze z tą funkcją prezesa. Chcieliście dobrze, a wyszło jak zwykle. Proponuję, aby zakończyć dyskusję i przejść do głosowania.

15:40

Marian Kubik (PiS): - Powiem po piłkarsku: zakiwamy się zaraz na śmierć. Głosujemy dziś nad uchwałą, a nie nad prezesem. Słucham i się tak zastanawiam, że możemy dyskutować nad tym jeszcze nawet sześć godzin. Nie będziemy teraz rozstrząsać, kto będzie, a kto nie będzie prezesem. 

15:39

Stępniewski dopytuje: Mówi pan, ze nie dzielimy skóry na niedźwiedziu, ale jednak dzielimy. Czy otrzmał pan ofertę objęcia funkcji prezesa zarządu? Czy pan Sławomir Stachura otrzymal taką ofertę? A może ktoś jeszcze inny? 

15:26

Sławomir Gierada: Radni pytają, więc prezydent odpowiada. Dlatego dziś rozmawiamy o funkcji prezesa.

Nie odpowiada jednak na pytanie Stępniewskiego. 

15:23

Marcin Stępniewski (PiS) pyta Sławomira Gierady, czy on także otrzymał propozycję objęcia funkcji prezesa. 

15:22

Sławomir Gierada: Pan prezes Zając zadeklarował, że zrezygnuje z funkcji, kiedy Korona uzyska licencję na grę w pierwszej lidze. Korona uzyskała licencję dwa miesiace temu, a prezes dalej jest prezesem. Nie mamy na to wpływu, jako akcjonariusz mniejszościowy. Podkreślam: trwają intensywne prace, które są pod nadzorem prezydenta Bogdana Wenty. Uczestniczy w nich też Piotr Dulnik, który jest w Radzie Nadzorczej Korony. W mojej opinii idą w dobrym kierunku, ale zmiany będą możliwe dopiero, gdy Szanowna Rada wyrazi zgodę na nabycie przez miasto akcji. Zostanie to wykonanie niezwłocznie po nabyciu akcji.

15:21

Marcin Stępniewski (PiS) pyta, kiedy w planie jest odwołanie obecnego zarządu i wybór nowego prezesa zarządu Korony Kielce. - Nie ma czasu. Sytuacja z dnia na dzień jest coraz bardziej tragiczna. Potrzebujemy szybkich ruchów - apeluje. 

15:20

Mecenas Sławomir Gierada: - Za politykę finansową odpowiada zarząd klubu. Od 4 sierpnia nie odnotowano żadnych działań, które zwiększyły by koszty klubu w trakcie oczekiwania na zmianę właścicielską. Mamy informacje o sprzedaży jednego zawodnika za kwotę 850 tys. złotych. Pan Piotr Dulnik dokapitalizował spółkę kwotą 300 tys. złotych. Przez ten czas prowadziliśmy intensywne rozmowy z mecenasem rodziny Hundsdorferów. Umowa była dokładanie analizowana i pięcio, sześciokrotnie zmieniana. Ten okres w żaden sposób nie jest okresem wydłużonym. Gdyby radni podjęli uchwałę o przejęciu akcji klubu w dniu dzisiejszym, z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że jutro cała dokumentacja zostanie podpisana przez prezydenta Bogdana Wentę i wysłana do akcjonariusza niemieckiego. Podpisanie umowy odbędzie się w sposób korespondencyjny. 

15:10

Marcin Stępniewski (PiS): - Zgadzam się, że wybór nowego zarządu Korony powinien być transparentny. Ale nie wyobrażam sobie, aby propozycje na prezesa Korony padały na sesji Rady Miasta. Ja już dawno mówiłem, że powinien być otwarty konkurs. Pisałem o tym w interpelacjach. Niech to wszystko będzie transparentne, ale nie róbmy z tego kabaretu. 

15:09

Radna Katarzyna Zapała (KO): - O takich sprawach trzeba rozmawiać publicznie. Uważam, że propozycja pana prezydenta jest odpowiednia, biorąc pod uwagę doświadczenie Kamila Suchańskiego i jego dokonania. Był już wcześniej członkiem Rady Nadzorczej Korony. 

15:08

Radny Marcin Stępniewski (PiS): - Jestem zszkowany tą propozycją dla Kamila Suchańskiego. To świadczy tylko o tym, że państwo traktują sprawę Korony niepoważnie. Zdają sobie państwo sobie sprawę, że radny nie może łączyć swojej funkcji z funkcją prezesa spółki. I nie dzieje się to w kuluarach, negocjacjach, rozmowach, tylko podczas sesji Rady Miasta. Nie wiem, czy takie niepoważne traktowanie pozwoli temu klubow funkcjonować. 

15:07

Sławomir Gierada: - Szkoda, że pan przewodniczący nie wyraża zgody, aby taką pozycję podjąć. To na pewno byłoby z korzyścią dla spółki. Proszę pomyśleć o tym w najbliższych dniach. Czasu nie ma dużo, ale pan prezydent wybrał pana ze względu na pana dotychczasowe dokonania. 

15:06

Głos zabiera Kamil Suchański, Przewodniczący Sesji Rady Miasta. - Z prawnego punktu widzenia nie ma możliwości łączenia funkcji radnego z funkcją prezesa w spółce. Dziwi mnie to, że o tym państwo nie wiecie. Chciałbym wywiązać się z mojego mandatu radnego, który zawarłem na pięć lat. Po trzecie mam udziały w innych spółkach, z których mam "na chleb". Ktoś musi też patrzeć panu prezydentowi na ręce. Gwarantuję panu prezydentowi pomoc w postaci fachowca i zaangażować się w poszukiwania inwestora, ale pozostaję przy tym, aby konkurs na nowego prezesa klubu był transparentny. Tego się trzymam. Jeśli dostanę oficjalną propozycję objęcia funkcji prezesa to ją rozpatrzę. 

15:05

Odpowiada Sławomir Gierada. Wyjaśnia, że zapis dotyczący podwyżenia kapitału był poddawany na obradach sesji Rady Miasta 4 sierpnia i wejdzie on w życie dopiero po nabyciu akcji klubu przez miasto. Zobowiązuje się ono tym samym do zapewnienia klubowi środków do funkcjonowania. 

14:56

Radny Dariusz Kisiel (PiS) dopytuje, kto przygotował wadliwy zapis w uchwale, który nie dawał prezydentowi wystarczających uprawnień. - Radzie Miasta został przedstawiający dokument niedający prezydentowowi oczekiwanych przez niego uprawnień - mówi. 

14:55

Głos zabiera radna Agata Wojda (KO). Pyta o zapowiadane ponowne dokapitalizowanie klubu kwotą blisko 5 mln zł. 

14:54

JEST NOWY KANDYDAT NA PREZESA KORONY!

- W dniu dzisiejszym na Komisji Finansów, wychodząc na przeciw i odpowiadając na pytania radnych, wskazał osobę, którą widziałby na stanowisku prezesa Korona S.A. Prezydent uważa, że powinna to byc osoba, która ma wykształcenie prawnicze i posiada wiedzę na temat prowadzenia klubu sportowego, Korona S.A. Pan prezydent przedstawił tą propozycję przewodniczącemu Rady Miasta Kamilowi Suchańskiemu. Pan przewodniczący odpowiedział, że zastanowi się nad tą propozycją.

14:53

Sławomir Gierada tłumaczy, co działo się od 4 sierpnia, kiedy radni po raz pierwszy podjęli uchwałę dot. zakpu akcji klubu przez miasto Kielce.

- Opieszałość wynikała z powodu zachowania większościowego właściciela, który czekał długo na opłacenia kapitału zakładowego. Nastąpiło to dopiero 25 sierpnia. Od tego dnia musieliśmy oczekiwać na utworzenie nowych akcji, a procedura sądowa nie jest w Polsce na tyle szybka, aby odbylo się to w ciągu 1-2 dni. Oczekiwaliśmy na utworzenie akcji, zarejestrowanie kapitału. W dniu 4 września gmina Kielce skierowała do wybranych podmiotów zaproszenie na przeprowadzenie wyceny spółki Korona S.A. i oceny zasadności tej transakcji. To działanie było nie tyle wymuszone, ale spowodowane wystąpieniem prezydenta Bogdana Wenty w Regionalnej Izbie Obrachunkowa. Niestety nikt nie złożył swojej oferty. Ponowne zaproszenie złożono 16 września poprzez złożenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Została podpisana umowa z terminem realizacji do 19 października. Niezwłonie, czy te opracowania wpłynęły, prezydent podjął decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta. Opracowania trafiły do Państwa, abyście mogli Państwo zapoznać się ze szczegółami funkcjonowania klubu Korona Kielce. 

14:52

- Ten błąd w uchwale nie spowodował żadnych przyczyn w opóźnieniu transakcji. Wszystkie czynności były podejmowane zgodnie z prawem. Należało dochować wszelkiej ostrożności i taki proces wymagał czasu - tłumaczy mecenas Gierada.

14:51

Mecenas Sławomir Gierada wyjaśnia, czego dotyczy nowa uchwała: - Uzasadnieniem tej uchwały są dwie okoliczności. Od daty 4 sierpnia, pojęcia przedmiotowej uchwały, upłynął taki okres czasu, który pozwolił służbom prezydenta poczynić szczegółowe ustalenia na temat Korona S.A. Pan prezydent zlecił firmie Budoserwis zrobienie audytu. Wczoraj dotarła do państwa szczegółowa dokumentacja tego audytu. Nowa uchwała dotyczy nabycia akcji. Będą mogli państwo zagłosować na nią zapoznawszy się już ze wszystkimi dokumentami. 

14:50

Dzisiaj sesję Rady Miasta prowadzi Jarosław Karyś. Głos zabiera Sławomir Gierada. 

14:49

Rozpoczyna się częśc poświęcona Koronie Kielce. 

14:37

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie Informacji Wojewody Świętokrzyskiego dotyczącej działań podejmowanych na terenie Miasta Kielce w zakresie przygotowania i zabezpieczenia Miasta Kielce w związku z pandemią Sars-Cov-2.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
    1) zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji spółki Korona S.A. z siedzibą w Kielcach
    2) w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Kielce.
4. Zamknięcie obrad.

14:36

My swoją relację rozpoczniemy, kiedy na tapecie pojawi się temat Korony. To już bliżej niż dalej - będzie on omwiano jako drugi w kolejności. 

14:35

Sesja trwa już od godz. 13:00. Radni debatują w formie telekonferencji, ale na razie jeszcze nie o Koronie. Tematami dzisiejszej Nadzwyczajnej Sesji są także COVID-19 oraz in vitro. 

14:34

Więcej na ten temat możecie przeczytać klikając poniżej

Będzie Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta ws. sprzedaży Korony Kielce

14:32

Radni będą analizowali m. in. wyniki audytu, przeprowadzanego w ostatnich dniach przy Ściegiennego 8 przez chorzowską firmę Budoserwis. Po konsultacjach prawniczych okazało się również, że potrzebne jest wprowadzenie drobnej, technicznej korekty do pierwotnego tekstu uchwały. Cena i warunki przejęcia przez miasto akcji klubu nie zmienią się. Transakcja opiewa na kwotę 1 zł, a miasto dokapitalizuje spółkę kwotą 4 milionów 955 tysięcy złotych, co pozwoli na spłatę długów za poprzedni sezon. Zmiana dotyczy jedynie treści dokumentu. Poprzednia uchwała dotyczyła "objęcia udziałów" za złotówkę. Prawnicy uznali, że w uchwała powinna dotyczyć "nabycia udziałów". O tym będzie dzisiejsza sesja Rady Miasta. 

14:31

Dzień dobry! Dziś po raz kolejny radni będą mówić o Koronie Kielce. Serial z ciągnącą się sprzedażą klubu trwa. Niby jest juz blisko, coraz bliżej, ale ciągle coś. Dzisiaj tematem będą zmiany w uchwale dotyczącej sprzedaży klubu. Zaprszamy na relację.

12:47

Zapraszamy na naszą relację NA ŻYWO. Początek o godz. 13:00.

Wasze komentarze: